Νυστέρι ή μπαλτάς;

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα είχε τις μεγαλύτερες περικοπές στον τομέα της υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς το μνημόνιο έθετε το όριο των σχετικών δαπανών στο 6% του ΑΕΠ. Για την ακρίβεια, σήμερα η Ελλάδα ξοδεύει λιγότερα για την υγεία από οποιοδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που εντάχθηκε στην Ένωση πριν την διεύρυνσή της προς…