Κόντρα στη φύση ή μαζί της;

Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη και είμαστε μέρος της, αφού είμαστε μέρος του ίδιου του οικοσυστήματος. Οι πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές είναι απόρροια αυτής της αλλαγής αλλά και των πράξεών μας. Επιπλέον, οι πόλεις συμβάλλουν στο 70% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πρόκληση είναι να επανασχεδιάσουμε, μετασχηματίσουμε και ανακαινίσουμε υπάρχουσες υποδομές, έτσιContinue reading “Κόντρα στη φύση ή μαζί της;”