“Ζώον πολιτικόν” μόνο ή και πολιτική για τα ζώα;

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε θέματα που οι πολιτικοί θεωρούσαν δευτερεύοντα να μπαίνουν στην πρώτη γραμμή από τους ίδιους τους πολίτες. Ένα από αυτά είναι η μέριμνα για τα ζώα και τα δικαιώματά τους. Και μία πόλη έχει πολλά να κάνει τόσο για τα κατοικίδια όσο και για την ευρύτερη αστική πανίδα. Υπολογίζεται ότι περίπου 15-20%Continue reading ““Ζώον πολιτικόν” μόνο ή και πολιτική για τα ζώα;”