Έγκριση και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου οργάνωσης και πιλοτικής λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» το έργο «Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ» ύψους €3,7 εκατομμυρίων. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ, που ιδρύθηκε και εποπτεύεται από το Υπουργείο ΠολιτισμούContinue reading “Έγκριση και ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου οργάνωσης και πιλοτικής λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ”