Διαφορετικ____ αλλά ίσ____; (συμπληρώστε όπως επιθυμείτε)

Η Αθήνα είναι μια σύγχρονη μητρόπολη, και εμείς, οι κάτοικοί της, είμαστε πολύ διαφορετικοί με-ταξύ μας. Ευτυχώς. Όμως διαφορετικοί άνθρωποι σημαίνει και διαφορετικές ανάγκες, και προτιμήσεις. Αλλά και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε στο χρόνο και μαζί και οι προτεραιότητές μας. Η Αθήνα οφείλει να είναι γενναιόδωρη με όλους τους κατοίκους της. Κάποιοι μπορεί να μηνContinue reading “Διαφορετικ____ αλλά ίσ____; (συμπληρώστε όπως επιθυμείτε)”