Χρονιά-ορόσημο το 2022 για την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε στο site real.gr To 2022 αποτελεί μία κομβική χρονιά για τον σύγχρονο πολιτισμό. Η αβεβαιότητα της πανδημίας εξακολουθεί να υφίσταται, και, αναπόφευκτα, να επηρεάζει τον ευρύτερο πολιτιστικό σχεδιασμό τόσο των δημόσιων φορέων πολιτισμού όσο και της ελεύθερης αγοράς. Μέχρι στιγμής έχουν επενδυθεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια για τη στήριξη του κλάδου κατά τη διάρκειαContinue reading “Χρονιά-ορόσημο το 2022 για την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού”