Κόντρα στη φύση ή μαζί της;

Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη και είμαστε μέρος της, αφού είμαστε μέρος του ίδιου του οικοσυστήματος. Οι πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές είναι απόρροια αυτής της αλλαγής αλλά και των πράξεών μας. Επιπλέον, οι πόλεις συμβάλλουν στο 70% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η πρόκληση είναι να επανασχεδιάσουμε, μετασχηματίσουμε και ανακαινίσουμε υπάρχουσες υποδομές, έτσι ώστε να είναι χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, αλλά και ανθεκτικές στα ακραία φαινόμενα που συνοδεύουν την κλιματική κρίση.

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες απαντήσεις μας σε αυτά τα φαινόμενα πηγαίνουν κόντρα στη φύση και το αποτέλεσμα φαίνεται. Όμως πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε λύσεις που προέρχονται από την ίδια τη φύση (nature-based solutions).

Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση είναι οικονομικότερες και παρέχουν πολλαπλά οφέλη, όπως η μείωση της αστικής θερμότητας, η παροχή σκίασης στα κτίρια και συνεπακόλουθα η μειωμένη ζήτηση για κλιματισμό, η καλύτερη διαχείριση των πλημμυρών, και, παράλληλα, μυριάδες οικονομικά, υγειονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Η αλλαγή δεν απαιτεί χρήματα αλλά νέα προσέγγιση. Να σχεδιάζουμε πάρκα και σαν εργαλεία παγίδευσης CO2 και μείωσης της θερμοκρασίας, να κατασκευάζουμε πεζοδρόμια και σαν μηχανισμούς απορρόφησης και αποθήκευσης ομβρίων υδάτων.

Η αλλαγή απαιτεί διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: