Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναβιώνει και ενισχύει την ελληνική χειροτεχνία

Στην αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας και στη στήριξη των τεχνιτών-καλλιτεχνών της χώρας στοχεύει η δημιουργία στρατηγικού προγράμματος ανασύστασης, ανάπτυξης και επαναπροσδιορισμού της ελληνικής χειροτεχνίας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με €766.196, και έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μηνών.

Η Προγραμματική Σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση Ερευνητικού Έργου με δράσεις που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και επιχειρηματικής ενίσχυσης του τομέα της Xειροτεχνίας με πιλοτική εφαρμογή στην υφαντική, την ξυλοτεχνία και την αγγειοπλαστική, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και στην ανάδυση μιας νέας γενιάς χειροτεχνών μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση, την επιχειρηματική υποστήριξη και τη διεθνή δικτύωση.

Το ερευνητικό έργο προσβλέπει στη διαμόρφωση στρατηγικής για την ολιστική αντιμετώπιση των παραγόντων ανάσχεσης της Ελληνικής Χειροτεχνίας, μέσω της χαρτογράφησης των κλάδων της υφαντικής, της αγγειοπλαστικής και της ξυλοτεχνίας των περιοχών που επιλέχθηκαν για πιλοτική εφαρμογή, τη διασύνδεση της χειροτεχνίας με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δομές και τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα της χειροτεχνίας, την ανάδειξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της νέας γενιάς χειροτεχνών που δραστηριοποιούνται στους τρεις κλάδους, την αξιοποίηση και επανάχρηση πρώτων υλών και την ενδυνάμωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μέσα από τη δικτύωση και τη δημιουργία συστάδων σχετικών επιχειρήσεων.

Με τις κατευθύνσεις που θα προκύψουν από την ανωτέρω στρατηγική, υποστηρίζεται άμεσα και καθοριστικά η αποστολή του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την διάσωση και ανάδειξη του πλούτου της χειροτεχνίας που διαθέτει η Ελλάδα, όχι αποκλειστικά ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά ως δυναμικός τομέας που μπορεί να επαναπροσδιοριστεί με τη βοήθεια της επιχειρηματικότητας, της δικτύωσης και της τεχνολογίας. Θα επιτευχθεί αναβάθμιση των τριών κλάδων, δημιουργία νέας πορείας με βάση το design και τις σύγχρονες τεχνολογίες και θα εφαρμοσθούν σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική πολιτιστική και οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών, με δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρήσεων που συνεπάγονται και θέσεις εργασίας, αξιοποιώντας με βιώσιμο τρόπο, τοπικούς πόρους και υλικά και ενισχύοντας τις εξαγωγές. Με τη σύμπραξη πολιτισμού και οικονομίας, ο παραμελημένος μέχρι σήμερα κλάδος των χειροτεχνών μπορεί να καταστεί βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, εφόσον διασυνδεθεί ουσιαστικά με την αγορά και τη βιομηχανία της μόδας και του design.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: