Ένταξη του έργου «Εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα»  στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου «Εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα», ύψους €773.024.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών, θα διαμορφώσει το νέο εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες και εργαζόμενους του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, μέσα από μια Εργασιακή Χάρτα για τον Πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελούν:

  • Η χαρτογράφηση της απασχόλησης στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, η καταγραφή του υφιστάμενου εργασιακού και ασφαλιστικού πλαισίου των εργαζομένων του τομέα και η αποτύπωση των υφιστάμενων δυσλειτουργιών.
  • Η διαμόρφωση αλλαγών στο υφιστάμενο εργασιακό και ασφαλιστικό θεσμικό πλαίσιο μέσω διαβούλευσης και δομημένων συζητήσεων με επαγγελματίες και σωματεία/ενώσεις επαγγελματιών του κλάδου και των επιμέρους τομέων του. 
  • Η παροχή κινήτρων με στόχο τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της τήρησης των εργασιακών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκ μέρους των εργοδοτών, την ενθάρρυνση της δηλωμένης εργασίας και την εν γένει θωράκιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
  • Η δημιουργία μιας ψηφιακής διαλειτουργικής πλατφόρμας στη θέση του Μητρώου Καλλιτεχνών που δημιουργήθηκε εν μέσω της πανδημίας προκειμένου να στηρίξει τους επαγγελματίες του κλάδου. Στόχος του Υπουργείου είναι η νέα πλατφόρμα να αποτελέσει το κεντρικό ψηφιακό σημείο για τους εργαζόμενους και επαγγελματίες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και να απλουστεύσει τον τρόπο με τον οποίο ασφαλίζονται οι επαγγελματίες του κλάδου.

«Με την Εργασιακή Χάρτα για τον Πολιτισμό, τίθενται οι βάσεις για μία ουσιαστική μεταρρύθμιση την οποία ο πολιτιστικός κλάδος και οι εργαζόμενοί του είχαν ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν η πανδημία αναδείξει εμφατικά τις υφιστάμενες παθογένειες», δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης.  «Στόχος μας είναι η θωράκιση και ανάπτυξη του κλάδου και των εργαζομένων του, η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού και ασφαλιστικού πλαισίου με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των επαγγελμάτων του κλάδου, η παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες του κλάδου με στόχο να παραμένουν ενεργοί ασφαλιστικά και η εξάλειψη των κινδύνων, εξαρτήσεων και ανισοτήτων που προκαλεί η ανασφάλιστη ή υποασφαλιζόμενη εργασία.

Η συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών που οδήγησε στη στήριξη του κλάδου την περίοδο της πανδημίας με περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, μέσω εργαλείων όπως και το Μητρώο Καλλιτεχνών, περνά πλέον στην επόμενη φάση με στόχο την μακροπρόθεσμη ενίσχυση των εργαζομένων του κλάδου και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας στη χώρα μας.»

Απάντηση

%d